1 ράβδος + 1 σύστημα πρόσδεσης = 1 φωτιστική ράβδος οροφής

[Translate to griechisch:]

Με το σύστημα πρόσδεσης στερεώνονται οι ράβδοι με κομψότητα στην οροφή.
Τα δύο λεπτά συρματόσχοινα έχουν κλιπ στερέωσης, στα οποία τοποθετείται απλά η φωτιστική ράβδος. Το καλώδιο ρεύματος περνά από ένα συρματόσχοινο και συνδέεται απευθείας στην πρίζα. Οι δακτύλιοι στερέωσης από την οροφή επικαλύπτονται από δύο φύλλα.
Η ιδιαιτερότητα: μέσω του ρυθμιζόμενου σταθεροποιητή μπορεί η ράβδος να ρυθμίζεται σε ύψος πολύ απλά και χωρίς εργαλεία.